Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid.

  • Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
  • We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met als doel de door ons gespecificeerde doeleinden te vervullen en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
  • We zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
  • We verzamelen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze en, waar van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
  • Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.
  • We zullen persoonlijke informatie beschermen door middel van redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiĆ«ren, gebruik of wijziging.
  • We zullen gemakkelijk informatie beschikbaar stellen aan klanten over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We zijn vastbesloten om ons bedrijf uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.